Chọn màu
   

Hạt giống Rau

Xem tất cả
XÀ LÁCH XOONG MỸ

XÀ LÁCH XOONG MỸ

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN - 10GR

XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN - 10GR

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH TÍM LOLLO ROSSA

XÀ LÁCH TÍM LOLLO ROSSA

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH SỒI XANH OAKLEAF

XÀ LÁCH SỒI XANH OAKLEAF

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH SỒI ĐỎ OAKLEAF

XÀ LÁCH SỒI ĐỎ OAKLEAF

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH ROMAINE XANH

XÀ LÁCH ROMAINE XANH

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH ROMAINE ĐỎ

XÀ LÁCH ROMAINE ĐỎ

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH MINETTO

XÀ LÁCH MINETTO

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH DÚN VÀNG CAO SẢN - 10GR

XÀ LÁCH DÚN VÀNG CAO SẢN - 10GR

Giá: Vui lòng liên hệ
XÀ LÁCH BÚP SV 101

XÀ LÁCH BÚP SV 101

Giá: Vui lòng liên hệ
TẦN Ô NO 2 (CÚC TẺ)

TẦN Ô NO 2 (CÚC TẺ)

Giá: Vui lòng liên hệ
TẦN Ô LÁ TRÒN NO 1 (CÚC NẾP)

TẦN Ô LÁ TRÒN NO 1 (CÚC NẾP)

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU MUỐNG CAO SẢN LÁ TRE

RAU MUỐNG CAO SẢN LÁ TRE

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU MÁ LÁ NHỎ - 0.1GR

RAU MÁ LÁ NHỎ - 0.1GR

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU MÃ ĐỀ

RAU MÃ ĐỀ

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU DIẾP XOĂN ĐỎ

RAU DIẾP XOĂN ĐỎ

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU DIẾP THƠM (CẢI NHÍP)

RAU DIẾP THƠM (CẢI NHÍP)

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU ĐAY XANH - 20GR

RAU ĐAY XANH - 20GR

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU ĐAY ĐỎ

RAU ĐAY ĐỎ

Giá: Vui lòng liên hệ
MỒNG TƠI TÍM

MỒNG TƠI TÍM

Giá: Vui lòng liên hệ

Hạt giống Cỏ

Xem tất cả
CỎ UBON PASPALUM

CỎ UBON PASPALUM

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ TRỒNG THẢM BERMUDA

CỎ TRỒNG THẢM BERMUDA

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ SWEET JUMBO

CỎ SWEET JUMBO

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ RUZI (CHỊU GIẪM ĐẠP)

CỎ RUZI (CHỊU GIẪM ĐẠP)

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ MULATO 2

CỎ MULATO 2

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ MOMBASA GHINE

CỎ MOMBASA GHINE

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ LAI SUDAN SUPER BMR

CỎ LAI SUDAN SUPER BMR

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ LAI SUDAN

CỎ LAI SUDAN

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ ĐẬU STYLO

CỎ ĐẬU STYLO

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ ALFALFA

CỎ ALFALFA

Giá: Vui lòng liên hệ
CỎ ĐỔI MÀU - 0.2GR

CỎ ĐỔI MÀU - 0.2GR

Giá: Vui lòng liên hệ

Hạt giống Rau Mầm

Xem tất cả
MẦM RAU MUỐNG (INDONESIA)

MẦM RAU MUỐNG (INDONESIA)

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM HƯỚNG DƯƠNG

MẦM HƯỚNG DƯƠNG

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM ĐẬU XANH (GIÁ ĐỖ)

MẦM ĐẬU XANH (GIÁ ĐỖ)

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM ĐẬU HÀ LAN

MẦM ĐẬU HÀ LAN

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM CỦ DỀN ĐỎ

MẦM CỦ DỀN ĐỎ

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM CỦ CẢI TRẮNG

MẦM CỦ CẢI TRẮNG

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM CỦ CẢI MALADY

MẦM CỦ CẢI MALADY

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM CỦ CẢI ĐỎ - 50GR

MẦM CỦ CẢI ĐỎ - 50GR

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM CẢI THÌA

MẦM CẢI THÌA

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM CẢI NGỌT

MẦM CẢI NGỌT

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM CẢI BẸ XANH -50GR

MẦM CẢI BẸ XANH -50GR

Giá: Vui lòng liên hệ
MẦM BÔNG CẢI XANH BROCCOLI - GÓI 20GR

MẦM BÔNG CẢI XANH BROCCOLI - GÓI 20GR

Giá: Vui lòng liên hệ

Rau Thơm và Thảo Mộc

Xem tất cả
TỎI TÂY (BARÔ HÀNH)

TỎI TÂY (BARÔ HÀNH)

Giá: Vui lòng liên hệ
THÌ LÀ BỐN MÙA

THÌ LÀ BỐN MÙA

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU TÍA TÔ

RAU TÍA TÔ

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU THƠM WILD ROCKET

RAU THƠM WILD ROCKET

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU THƠM MÈ HÀN QUỐC

RAU THƠM MÈ HÀN QUỐC

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU NGÒ GAI (MÙI TÀU)

RAU NGÒ GAI (MÙI TÀU)

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU KINH GIỚI

RAU KINH GIỚI

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU HÚNG THƠM TRẮNG (É TRẮNG)

RAU HÚNG THƠM TRẮNG (É TRẮNG)

Giá: Vui lòng liên hệ
RAU HÚNG QUẾ

RAU HÚNG QUẾ

Giá: Vui lòng liên hệ
NGÒ TÂY (RAU MÙI XOĂN)

NGÒ TÂY (RAU MÙI XOĂN)

Giá: Vui lòng liên hệ
NGÒ HẠT LỚN (MÙI TA)

NGÒ HẠT LỚN (MÙI TA)

Giá: Vui lòng liên hệ
NGÒ BẠC LIÊU

NGÒ BẠC LIÊU

Giá: Vui lòng liên hệ
LÁ HẸ TÂY

LÁ HẸ TÂY

Giá: Vui lòng liên hệ
HẸ CAO SẢN NHẬT BẢN

HẸ CAO SẢN NHẬT BẢN

Giá: Vui lòng liên hệ
HẸ ĂN BÔNG

HẸ ĂN BÔNG

Giá: Vui lòng liên hệ
HÀNH LÁ CAO SẢN NHẬT BẢN

HÀNH LÁ CAO SẢN NHẬT BẢN

Giá: Vui lòng liên hệ
HÀNH LÁ CAO SẢN GỐC TRẮNG

HÀNH LÁ CAO SẢN GỐC TRẮNG

Giá: Vui lòng liên hệ
HÀNH LÁ CAO SẢN GỐC TÍM

HÀNH LÁ CAO SẢN GỐC TÍM

Giá: Vui lòng liên hệ
CẦN XANH PASCAL

CẦN XANH PASCAL

Giá: Vui lòng liên hệ
BẠC HÀ ÂU (HÚNG LŨI)

BẠC HÀ ÂU (HÚNG LŨI)

Giá: Vui lòng liên hệ

Hạt giống Hoa

Xem tất cả
HOA BỒ CÔNG ANH - 0.2GR

HOA BỒ CÔNG ANH - 0.2GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA BÔNG PHẤN NHIỀU MÀU - 1GR

HOA BÔNG PHẤN NHIỀU MÀU - 1GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA BƯỚM CALI NHIỀU MÀU - 0.5GR

HOA BƯỚM CALI NHIỀU MÀU - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA CẨM QUỲ HỒNG - 0.5GR

HOA CẨM QUỲ HỒNG - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA CHUỐI CẢNH NHIỀU MÀU - 1GR

HOA CHUỐI CẢNH NHIỀU MÀU - 1GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA BABY HỒNG - 0.5GR

HOA BABY HỒNG - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA BABY ĐỎ - 0.5GR

HOA BABY ĐỎ - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA BABY TRẮNG - 0.5GR

HOA BABY TRẮNG - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA BABY NHIỀU MÀU - 0.5GR

HOA BABY NHIỀU MÀU - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
HOA BẮP CẢI NHIỀU MÀU - 0.5GR

HOA BẮP CẢI NHIỀU MÀU - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
BẢO THẠCH BA TƯ NHIỀU MÀU - 0.5GR

BẢO THẠCH BA TƯ NHIỀU MÀU - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
MÕM SÓI NHIỀU MÀU - 0.5GR

MÕM SÓI NHIỀU MÀU - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
MÃN ĐÌNH HỒNG KÉP ĐỎ NHUNG - 0.5GR

MÃN ĐÌNH HỒNG KÉP ĐỎ NHUNG - 0.5GR

Giá: Vui lòng liên hệ

Hạt giống Củ, Quả

Xem tất cả
SU HÀO WHITE VIENNA (XANH) - 5GR

SU HÀO WHITE VIENNA (XANH) - 5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
SU HÀO TÍM VIENNA - 5GR

SU HÀO TÍM VIENNA - 5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
ỚT XIÊM SV 401 - 0.4GR

ỚT XIÊM SV 401 - 0.4GR

Giá: Vui lòng liên hệ
ỚT NGỌT F1 SV NO 1

ỚT NGỌT F1 SV NO 1

Giá: Vui lòng liên hệ
ỚT CHỈ THIÊN SIÊU CAY F1 SV No 4

ỚT CHỈ THIÊN SIÊU CAY F1 SV No 4

Giá: Vui lòng liên hệ
ỚT CHỈ THIÊN SIÊU CAY F1 No 1 - 0.1GR

ỚT CHỈ THIÊN SIÊU CAY F1 No 1 - 0.1GR

Giá: Vui lòng liên hệ
ỚT CAY LAI F1 SV 404

ỚT CAY LAI F1 SV 404

Giá: Vui lòng liên hệ
ỚT ẤN ĐỘ F1 SV 433

ỚT ẤN ĐỘ F1 SV 433

Giá: Vui lòng liên hệ
MƯỚP KHÍA THÁI LAN F1 SV 41 - 10 HẠT

MƯỚP KHÍA THÁI LAN F1 SV 41 - 10 HẠT

Giá: Vui lòng liên hệ
MƯỚP KHÍA THÁI LAN F1 SV 29 - 10 HẠT

MƯỚP KHÍA THÁI LAN F1 SV 29 - 10 HẠT

Giá: Vui lòng liên hệ
MƯỚP HƯƠNG THÁI LAN F1 SV 27

MƯỚP HƯƠNG THÁI LAN F1 SV 27

Giá: Vui lòng liên hệ
MƯỚP HƯƠNG F1 SV 25

MƯỚP HƯƠNG F1 SV 25

Giá: Vui lòng liên hệ
KHỔ QUA TRÁI TIM F1 - 5 HẠT

KHỔ QUA TRÁI TIM F1 - 5 HẠT

Giá: Vui lòng liên hệ
KHỔ QUA TÂY (MƯỚP RẮN) F1 - 2GR

KHỔ QUA TÂY (MƯỚP RẮN) F1 - 2GR

Giá: Vui lòng liên hệ
KHỔ QUA RỪNG - 5GR

KHỔ QUA RỪNG - 5GR

Giá: Vui lòng liên hệ
KHỔ QUA OP - 2GR

KHỔ QUA OP - 2GR

Giá: Vui lòng liên hệ
KHỔ QUA F1 SV 768

KHỔ QUA F1 SV 768

Giá: Vui lòng liên hệ
KHỔ QUA F1 SV 749

KHỔ QUA F1 SV 749

Giá: Vui lòng liên hệ
ÁNH DƯƠNG NHIỀU MÀU - 0.5GR
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ÁNH DƯƠNG NHIỀU MÀU - 0.5GR

XALEM NHIỀU MÀU
Vui lòng liên hệ
Có hàng

XALEM NHIỀU MÀU      

XÁC PHÁO ĐỎ CAO
Vui lòng liên hệ
Có hàng

XÁC PHÁO ĐỎ CAO

XÁC PHÁO ĐỎ LÙN
Vui lòng liên hệ
Có hàng

XÁC PHÁO ĐỎ LÙN

CÚC VẠN THỌ PHÁP BAN MAI
Vui lòng liên hệ
Có hàng

CÚC VẠN THỌ PHÁP BAN MAI

CÚC VẠN THỌ PHÁP ĐỎ CAM
Vui lòng liên hệ
Có hàng

CÚC VẠN THỌ PHÁP ĐỎ CAM

CÚC VẠN THỌ PHÁP NHIỀU MÀU
Vui lòng liên hệ
Có hàng

CÚC VẠN THỌ PHÁP NHIỀU MÀU

CÚC VẠN THỌ PHÁP VÀNG CHANH
Vui lòng liên hệ
Có hàng

CÚC VẠN THỌ PHÁP VÀNG CHANH

VẠN THỌ PHÁP LÙN F1 NHIỀU MÀU
Vui lòng liên hệ
Có hàng

VẠN THỌ PHÁP LÙN F1 NHIỀU MÀU

VẠN THỌ PHÁP LÙN F1 VÀNG CAM
Vui lòng liên hệ
Có hàng

VẠN THỌ PHÁP LÙN F1 VÀNG CAM

VẠN THỌ PHÁP LÙN F1 VÀNG CHANH
Vui lòng liên hệ
Có hàng

VẠN THỌ PHÁP LÙN F1 VÀNG CHANH

THANH TRÚC NHIỀU MÀU
Vui lòng liên hệ
Có hàng

THANH TRÚC NHIỀU MÀU

SAO NHÁI ĐƠN NHIỀU MÀU
Vui lòng liên hệ
Có hàng

SAO NHÁI ĐƠN NHIỀU MÀU

SAO NHÁI KÉP MÀU ĐỎ - 0.5GR
Vui lòng liên hệ
Có hàng

SAO NHÁI KÉP MÀU ĐỎ - 0.5GR

SAO NHÁI KÉP MÀU VÀNG - 0.5GR
Vui lòng liên hệ
Có hàng

SAO NHÁI KÉP MÀU VÀNG - 0.5GR

SAO NHÁI KÉP NHIỀU MÀU - 0.5GR
Vui lòng liên hệ
Có hàng

SAO NHÁI KÉP NHIỀU MÀU - 0.5GR

SAO NHÁI LOA KÈN NHIỀU MÀU - 0.5GR
Vui lòng liên hệ
Có hàng

SAO NHÁI LOA KÈN NHIỀU MÀU - 0.5GR

SAO NHÁI NHIỀU MÀU
Vui lòng liên hệ
Có hàng

SAO NHÁI NHIỀU MÀU

PĂNG XÊ NHIỀU MÀU
Vui lòng liên hệ
Có hàng

PĂNG XÊ NHIỀU MÀU

MƯỜI GIỜ MỸ CÁNH ĐƠN NHIỀU MÀU - 0.5GR
Vui lòng liên hệ
Có hàng

MƯỜI GIỜ MỸ CÁNH ĐƠN NHIỀU MÀU - 0.5GR

37 đánh giá
Thế giới hạt giống Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 6 10
Giỏ hàng của quý khách 0

Thống kê truy cập